Kandidaat nr 144: Henn Põlluaas

Henn Põlluaas

Olen Saue linnapea. Kõrgharidusega. Abielus, kahe lapse isa. Kaitseliitlane. Töötanud firmajuhi, õpetaja, toimetaja ja publitsistina. Kahe raamatu ja paljude artiklite autor.

Euroopa Parlamendis seisan:

Eesti huvide, võrdsete toetuste, rahvusliku majanduse, põllumajanduse ja Eesti tootjatele ausa konkurentsi võimaldamise eest. Vaid läbi majanduse arengu saame tõsta rahva heaolu ja kindlustunnet, taastada elu maakohtades, peatada väljarände ja tuua inimesed tagasi koju.

EL bürokraatia, raiskamise, ülereguleerimise, mõttetute euronormide, piiramatu immigratsiooni, kultuuride sulandamise, ühtse maksusüsteemi, rikkamate riikide võlgade kinnimaksmise, otsustusõiguse Brüsselile loovutamise ja euroföderatsiooni loomise vastu.

Euroopa Liidu kui võrdsete ja suveräänsete rahvusriikide liidu eest. EL on vahend läbi koostöö Euroopa riikide ühise kasu ja ühiste eesmärkide saavutamiseks, mitte eesmärk iseenesest. Seisan traditsiooniliste euroopalike väärtuste kaitsmise ja säilimise eest.

Meedia

Uudised

Uudise "8 küsimust kandidaadile: Henn Põlluaas" ikoon
Uudise "Henn Põlluaas, 144 - EP 2014 valimiste kandidaadid" ikoon

Videod

Video "ERR: Kuressaares arutleti, kuidas ajud Eestisse tagasi tuua " ikoon
Video "Delfi TV: Kandidaat nr 144 Henn Põlluaas" ikoon

Sotsiaalmeedia


Kandidaatide nimekiri