JAAK MADISON

NR 152
Kandidaadi JAAK MADISON pilt
Jaak Madison oli neli viimast aastat Riigikogu liige ja Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees. Ta on Euroopa Liidu poliitikaga igapäevaselt seotud ja teab hästi, millised ohud selles kolossaalses masinavärgis Eestit ohustavad.

Riigikogu XIII koosseisus oli Madison ka Eesti delegatsiooni liige Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel. See andis hea võimaluse luua sidemeid teiste EKRE-le lähedaste erakondadega Euroopas.

Madison juhib tähelepanu sellele, et iseolemise nimel on Eestis võideldud mitme tugeva vaenlase vastu. „Iroonilisel kombel oleme 21. sajandi vabas Eestis kaotamas oma raskelt kättevõidetud suveräänsust. Kui me vastupanu ei osuta, kaotab iseseisvuse kõigepealt riik ja seejärel rahvas,“ ütleb Madison.

„Tänane euroliit ei ole enam see, millesse astumise poolt suurem osa Eesti rahvast 2004. aastal oli – tollal oli tegu rahvusriikide liiduga, mis praegu on mandunud ähvardavaks ja survestavaks Brüsseli ülemvõimuks. Püsimajäämiseks vajab Euroopa Liit naasmist varasemate väärtuste juurde. Koostöös teiste liikmesriikide rahvuslastega võib see veel osutuda võimalikuks, mistõttu tuleb võidelda niisuguse Euroopa eest, kus liikmesriigid ise otsustavad oma seaduste üle. Eesti peab julgema end kehtestada ja langetama otsuseid eelkõige meie vajadustest ja huvidest lähtuvalt, mitte kellegi teise käske järgides.“