TOIVO TASA

NR 149
Kandidaadi TOIVO TASA pilt
Toivo Tasa töötas 1990. aastatest alates suursaadikuna Austrias, Ungaris, Slovakkias, Tšehhi Vabariigis, Sloveenias, Šveitsis, Horvaatias, Jaapanis ja Lõuna-Koreas. Ta tegeles meie poliitika-, majandus-, teadus- ja kultuurisuhete arendamisega. 2014–2017 tegeles Tasa välisministeeriumis e-riigi teemadega. Välisministeeriumist lahkumise järel pani ta 2018 õla alla EKRE-le.

Toivo Tasa sõnul on tähtis, et õnnestuks panna piir EL-i föderaliseerumisele ja liikmete suveräänsuse nõrgendamisele. „Eestit ei tohiks Brüsseli kaudu juhtida need, keda eestlased ei ole selleks valinud. Liberaaldemokraatia sildi varjus ei ole vaja sokutada meile uuesti kaela käske-keeldusid, mis kipuvad meenutama totalitaarsete isandate omi. Me ei luba „liberaalsel" sallimatusel rünnata demokraatlikke rahvusriike ega sõnavabadust,“ ütleb Tasa.

„Meie poisid ja tüdrukud peavad saama kasvada haritud meesteks ja naisteks, tublideks isadeks ning emadeks. Eestis peab eestlane tundma, et elab peremehena oma maal, kuhu rändepaktide mõju ilma tema soovita ei laiene. Kus ta ise saab igal tööl teenida inimväärset palka.“

Toivo Tasa ütleb, et Eesti massiimmigratsiooni „kvoot" täitus mäekõrguselt juba 1945–1991, mil olime võõraste relvade survel jäämas vähemuseks omaenda kodus. „Nii otsatu sisseränne on meie EL-i partnerriikidele tundmatu ja uskumatu ka pärast 2015 vallandunud immigratsioonilaineid. Tehkem kõik selleks, et meil siin jääks parema homse nimel kehtima Eestit rahvusriigina sätestav põhiseadus,“ ütleb Toivo.

Igaüks, kes ajab kas kodus või võõrsil Eesti asja, pidagu meeles lauluridu: „Oo Eestimaa /.../, kuni su küla veel elab, elad sina ka"! Toivo Tasa on üks selle laulu autoreid ja esitajaid.